Mirakel dom forsta 14 arbetsdagarna kan Medlemmen beratta opp Medlemskapet inte med kostnad

0 комментариев

Mirakel dom forsta 14 arbetsdagarna kan Medlemmen beratta opp Medlemskapet inte med kostnad

under betingels att Medlemmen ick har utnyttjat Tjansten mirakel denna cyke. Ett projs saso 50plusmatch allareda ager fatt in eller inkasserat kommer inom sa fall fullstandig och hallet att betalas tillbaka till Medlemmen. Medlemmen skal ino odl fall innehav sagt upp Medlemskapet via Hemsidan alternativ per e-post.

Efter att saken dar termin som namndes under prick 2 inneha vandra ut kan Medlemmen ino samtliga lagen knysta upp Medlemskapet i fortid, inte med att omtanke vara tvunge tas at e uppsagningstid. Ino sadana nedgang befinner sig 50plusmatch emellertid ick skyldigt att projsa retur dom summ som Medlemmen redan ager betalat eller saso redan age inkasserats. Ifall ingen projsa inneha skett alternativt inte ett dyft autogiro ager dragits it kvarstar Medlemmens betalningsskyldighet.

Om ett av dom bagg parterna skulle knata inom konkurs, fordra (tillfalligt) betalningsuppskov alternativ placera ne sin rorelse odla ager saken da andra parten riktig att framfora op Medlemskapet, inte med att e uppsagningstid plikt iakttas, det ha fast a tillsammans reservatio sta vissa jamstalldhe.

50plusmatch forbehaller sig ratten att stanga ute nagon Medlem a varenda plus nytta fran Hemsidan alternativ Tjansten via att, bland ovrigt, hindra Medlemmens image eller dat eller IP-adress och/eller att stryka dessa och annullera Medlemmens Medlemskap, inte med att kar befinner sig skyldig att erlagga retur ersattningar saso kissbrides.com användbar länk allareda age betalats alternativ inkasserats.

SA 7 INTIM UPPLYSNING, DATA

Via inskrivningen alternativ Medlemskapet skanke Medlemmen 50plusmatch tydlig befogenhet att bruka samt bevara de (indivi)uppgifter som Medlemmen har tillhandahallit och den IP-adress sasom Medlemmen age anvant. 50plusmatch tar tillsammans dom (manniska)uppgifter sam den IP-adress herre har fatt ino saken dar pa grund av avsedda databasen.

50plusmatch kommer uteslutande att begagna (manniska)uppgifterna alternativt IP-adressen sta eget hantering och/eller inom ramen for Tjansten alternativ enligt de syften saso beskrivs i dessa allmanna parametrar. 50plusmatch kommer icke att overge ut dessa (individ)uppgifter alternativ denna IP-adress till tredje halft inte med Medlemmens behorighet, med undantag for lagen enar kar befinner si skyldig att bega detta tillsamman orsak av nagon lagstadgad rattsregel eller villig krav av myndigheterna alternativt postum nagon juridisk dem forsavitt det ha.

Parterna inneha tystnadsplikt i jamforelse med varandra betraffande alla information som karl tillat tillgang till inom ramen pro inskrivningen alternativt registreringen alternativt genom en annan skepnad it vaggutta och saso kar (borde tillverka kunnat eller) kunde gissa handlade forsavit vagledning saso bo innehava behandlats fortroligt.

Parterna amna vidtaga all rimliga preventi atgarder for att fortig inti fakt sasom man har fatt av saken dar andra parten.

ARTIKEL 8 PRISER, TARIFFER

All de priser samt tariffer sasom 50plusmatch anger ar ino svenska spraket kronor sam medraknad moms (nederlandsk BTW) samt samtliga andra avgifter sasom myndigheterna tar ut, ifall ingenting ovrigt uttryckligen anges skriftligt. Dessa priser eller tariffer kan besta av summ karl ar skyldig att erlagga ino forvag och/eller it andra summa som kar befinner sig skyldig att erlagga var manad alternativ andra regelbundna perioder.

50plusmatch ager inom samtlig lagen sann att forvranga avta priser samt tariffer. 50plusmatch ska i forvag delge Medlemmen forsavit eventuella kostnad- eller tariffandringar, igenom Hemsidan. Ifall parterna ej bestam, skriftligt, har kommit overens forsavit nagot ovrig kommer kungjorda vinst- alternativt tariffandringar forut manads- eller terminsbetalningen att skrid ino force 1 (nagon) manad postumt att dom inneha kungjorts.

Om medlemmen ej accepterar saken da taxa- eller tariffandring sasom namndes mirakel den tidigar punkten, ager hon/hon fram till det datum emeda andringen trader inom energi, potential att beratta opp Medlemskapet. Uppsagningen ska aga rum via Hemsidan alternativt per e-post.

Postumt att Medlemskapet har kommit till stand

enlig sa 3 prick 3 ino dessa parametrar, kommer 50plusmatch att per e-brev fakturera Medlemmen pro saken da kompensation han/hon befinner si skyldig att erlagga. Fakturor skall betalas inom 14 dagar postum att Medlemskapet inneha tratt i energi enligt sak 3 pric 3 alternativ odl kommer de att inkasseras bruten 50plusmatch inom 14 dagar postumt det datum emedan Medlemskapet inneha kommit mo rang, via autogiro.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *